Γενικά θέματα

Επιστροφή στην λίστα με τα Γενικά θέματα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τκ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 5 της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που καθορίζει την τιμή του συντελετή τκ για το έτος 2017, καθώς και τα όρια αμοιβών κατά κατηγορία μελέτης

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=334_aaa754b34638c10540443ddfefe5b676

Επιστροφή στην λίστα με τα Γενικά θέματα