Γενικά θέματα

Επιστροφή στην λίστα με τα Γενικά θέματα

Απόφ. Δ15/οικ./9104/25.4.2007 : Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών για το έτος 2007

Απόφ. Δ15/οικ./9104/25.4.2007 : Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών για το έτος 2007

 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Από

Εως

Κατηγορίες Μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78 (Κατηγορίες 1,10,13,14,16)

Α

€ 0,0029

€ 35.701

Β

€ 17.843

€ 89.244

Γ

€ 53.558

€ 321.306

Δ

€ 142.803

€ 714.013

Ε

€ 214.204 και άνω

Κατηγορίες Μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78 (Κατηγορίες 2,6,11,15,19,20,21,22,27)

Α

€ 0,0029

€ 21.423

Β

€ 10.712

€ 53.558

Γ

€ 32.135

€ 192.781

Δ

€ 85.693

€ 428.408

Ε

€ 128.511 και άνω

Κατηγορίες Μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78 (Κατηγορίες 3,4,5,7,8,9,12,17,18,23,24,25,26)

Α

€ 0,0029

€ 10.712

Β

€ 5.341

€ 26.764

Γ

€ 16.053

€ 96.405

Δ

€ 42.847

€ 214.204

Ε

€ 64.270 και άνω

Επιστροφή στην λίστα με τα Γενικά θέματα