Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, που προέκυψε από τις εκλογές της 20.5.2009, συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 4.6.2009 ως εξής:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Μαρία Γρηγοριάδου, Πολιτικός Μηχανικός
  Πρόεδρος
   
 • Μουρμουρής Πανταζής Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
  Αντιπρόεδρος
   
 • Καμπίτσης Γεράσιμος Μ.Μ
  Γραμματέας
   
 • Απόστολος Πρόιος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
  Ταμίας
   
 • Αντωνίου Νικόλαος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
  Μέλος
   
 • Τοκατλίδης Τέλης Πολιτικός Μηχανικός
  Μέλος
   
 • Χατζής Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός
  Μέλος
   
Νέα ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα