Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ

18/11/2009

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΔΕΚΕΜ συζήτησε στη συνεδρίαση της 6.12.2006 το προσχέδιο Π.Δ/τος για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τομέα. Αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τη ΔΕ του ΤΕΕ, το Δ.Σ. του ΣΜΕΔΕΚΕΜ διαμόρφωσε τις θέσεις και προτάσεις του, που συνοψίζονται στα ακόλουθα :

1. Το προσχέδιο Π.Δ/τος για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και η πιθανή προώθησή του για ψήφιση θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή των δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη χώρα.

2. Για τον τομέα των μελετών δημοσίων έργων και ειδικότερα των κτιριακών (αρχιτεκτονικές, στατικές, γεωτεχνικές μελέτες), η παροχή των επαγγελματικών δικαιωμάτων που προβλέπει το σχέδιο Π.Δ/τος στους αποφοίτους ΤΕΙ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών των σχετικών σχολών, αλλά και τις απαιτήσεις των μελετών σε γνώσεις, ειδίκευση και εμπειρία, θα έχει τραγικές συνέπειες στην ασφάλεια των κατασκευών, στο ήδη υποβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον, αλλά και γενικότερα στις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών.

Μετά από τα παραπάνω, ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ προτείνει την απόσυρση του προσχεδίου Π.Δ/τος και την εξ ολοκλήρου αναμόρφωσή του, στο πλαίσιο των προτάσεων του ΤΕΕ για το θέμα της αναθεώρησης της διαδικασίας λήψης άδειας άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών (αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΜΕΔΕΚΕΜ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ

κλικ στις εικόνες για να μεγαλώσουνκλικ στις εικόνες για να μεγαλώσουν

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες