Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΜΕΔΕΚΕΜ 20.4.2017

21/04/2017

1ο Θέμα:        Επικύρωση Πρακτικών συνεδρίασης 3.4.2017

2ο Θέμα:     Αποστολή επιστολής προς Δήμο Νεστορίου σχετικά με προκήρυξη ανάθεσης μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό

3ο Θέμα:        Έγκριση εγγραφής στον Σύλλογο:

Ευστάθιος Μπούχουρας, ΑΤΜ, ΑΜ ΓΕΜ 24062, 10Α, Καλαμαριά

Νικόλαος Τσαβδάρης, ΑΤΜ, ΑΜ ΓΕΜ 8320, 10Α, 16Β, Θεσσαλονίκη

4ο Θέμα:        Επεξεργασία ελάχιστων παραδοτέων για την έκδοση ΥΑ του άρθρου 196 παρ. 2 του ν. 4412/2016

5ο Θέμα:        Άλλα θέματα – Ενημερώσεις

5.1  Επιστολή ΣΜΕ προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για μελέτες ΣΒΑΚ

5.2  Συνεργασία με λογίστρια για τα φορολογικά θέματα του Συλλόγου.

5.3  Καταγγελία συναδέλφου για ελλείψεις σε προκήρυξη ανάθεσης μελετών Δ. Θεσσαλονίκης
5.4  Καταγγελία συναδέλφου για προβλήματα σε προκήρυξη ανάθεσης μελέτης ΠΔΜ-ΠΕ Φλώρινας

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες