Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΜΕΔΕΚΕΜ 3.4.2017

13/04/2017

1ο θέμα: Επικύρωση Πρακτικών της 222ης συνεδρίασης (20.3.2017)

2ο θέμα: Αποστολή επιστολής προς Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία σε ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας

3ο θέμα: Συζήτηση επί της πρότασης της ΠΕΣΕΔΕ επί των κριτηρίων για τον καθορισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών

4ο θέμα: Έγκριση εγγραφής νέων μελών

5ο θέμα: Επεξεργασία ελάχιστων παραδοτέων για την έκδοση ΥΑ του άρθρου 196 παρ. 2 του ν. 4412/2016

6ο θέμα: Άλλα θέματα – Ενημερώσεις

α. Σεμινάρια για ηλεκτρονική υπογραφή και ν. 4412/2016

β. Έναρξη ισχύος ηλεκτρονικού συστήματος απευθείας αναθέσεων

γ. Απευθείας αναθέσεις ΔΕΥΑ Κομοτηνής

δ. Συνεργασία με λογιστή

ε. Έγκριση διάθεσης ποσού €270,00 για πληρωμή του λογιστικού γραφείου για το 1ο εξάμηνο του 2016

στ. Απάντηση Δήμου Ηρακλείου Αττικής 

ζ. Ανάθεση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες