Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΜΕΔΕΚΕΜ 6.3.2017

12/03/2017

Συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΜΕΔΕΚΕΜ τη Δευτέρα 6.3.2017 με τα ακόλουθα θέματα:

1ο Θέμα:        Επικύρωση Πρακτικών συνεδρίασης 6.2.2017

2ο Θέμα:        Προγραμματισμός ενεργειών για εγγραφή μελών από άλλες Περιφέρειες

3ο Θέμα:        Συζήτηση επί της πρότασης της ΠΕΣΕΔΕ επί των κριτηρίων για τον καθορισμό τωνασυνήθιστα χαμηλών προσφορών

4ο Θέμα:        Έγκριση διάθεσης ποσού 30,00 ευρώ για ανανέωση ονόματος smedekem.gr

5ο Θέμα:        Έγκριση εγγραφής νέων μελών

6ο Θέμα:        Άλλα θέματα – Ενημερώσεις

6.1 Ενημέρωση για αιτήσεις ακύρωσης ΤΕΕ κατά ΕΦΚΑ

6.2 Συνάντηση εργασίας με Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

6.3 Έγκριση διάθεσης ποσού €150,00 για κοπή πίτας

6.4 Διαμόρφωση άποψης επί του σχεδίου π.δ. "Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης"

6.5 Αποστολή εγγράφου προς ΑΔΜΘ

6.6 Ενημέρωση μελών ΣΜΕΔΕΚΕΜ για ζητήματα διαγωνισμών αναθέσεων μελετών

6.7 Οικονομικά και άλλα προβλήματα με λογιστή ΣΜΕΔΕΚΕΜ

6.8 Ενέργειες για καθυστερήσεις στην έκδοαη εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες