Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν. 4412/2016

12/05/2017

Στις 12 και 13 Ιουνίου 2017, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ οργανώνουν σεμινάριο μικρής διάρκειας για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και τον ν. 4412/2016.

 

Αιτήσεις εγγραφής στο ΤΕΕ/ΤΚΜ: τηλ. 2310-883145 και 46

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες