Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν. 4412/2016

13/04/2017

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ διοργανώνει Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας με θέμα:

      «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Απριλίου 2017 τις απογευματινές ώρες (16.00 - 22.00) και έχει στόχο την ενημέρωση των εμπλεκομένων στη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων (μελετητές, εργολήπτες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αναθετουσών Αρχών) για τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου και τις διαφοροποιήσεις με το προηγούμενο. Δεν θα γίνει συνολική παρουσίαση του νόμου, αλλά θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Seminar_N_4412-2016

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες