Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ν. 4782/2021

31/05/2021

Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 με τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4782/2021).

Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρρα 31.5.2021, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμασ ΖΟΟΜ και θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου και μετά την 1.6.2021, ενώ η 2η θα γίνει το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου, με επιπλέον τις τροποποιήσεις μετά τις 1.9.2021.

Δηλώσεις συμμετοχής: στο info@smedekem.gr

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 σε κάθε εκδήλωση

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες