Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

21/04/2017 Φορέας:ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβιβάστηκαν στο ΔΣ του Συλλόγου μας τρεις προκηρύξεις της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών μελετών για την ανάθεση των μελετών:

α.   «Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5», με προεκτιμώμενη αξία €403.121,05 (προ ΦΠΑ),

β.   «Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου σχολείου (Κριεζώτου)», με προεκτιμώμενη αξία €320.546,14 (προ ΦΠΑ), και

γ.   «Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31», με προεκτιμώμενη αξία €378.273,73 (προ ΦΠΑ).

Προκειμένου να υποβληθούν συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές, που θα αφορούν σε μελετητικό αντικείμενο με τα ίδια χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να καθορίσετε, επακριβώς και σε πλήρη αντιστοίχιση μεταξύ τους, και να ενημερώσετε τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σχετικά με τα ακόλουθα:

α.     Εκτιμώμενη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (επίπεδο γνώσης του κτιρίου), και

β.     Επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας (οριακή κατάσταση),

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Ευρωκώδικα 8).

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες