Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΠΡΟΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

21/03/2017 Φορέας:ΕΑΑΔΗΣΥ

ΘΕΜΑ:  Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε προκηρύξεις ανάθεσης μελετών

 

 

 

 

Ο Σύλλογός μας παρακολουθεί και ελέγχει προκηρύξεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κυρίως μετά από σχετικές αναφορές και καταγγελίες μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε περίπτωση εντοπισμού παρεκκλίσεων από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, αποστέλλει στις εκάστοτε αναθέτουσες Αρχές επιστολές, επισημαίνοντας τα προβλήματα και ζητώντας την ορθή επαναπροκήρυξη των συμβάσεων. Οι επιστολές του ΣΜΕΔΕΚΕΜ ανακοινώνονται στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και κοινοποιούνται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Οργάνων της αναθέτουσας Αρχής Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όταν πρόκειται για ΟΤΑ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αναθέτουσες Αρχές, με τη συνδρομή και των ελεγκτών νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχουν ανακαλέσει τις προβληματικές προκηρύξεις και τις επανέλαβαν εις το ορθόν. Ωστόσο, παρά τις πιέσεις του Συλλόγου μας, υπάρχουν αναθέτουσες Αρχές που δεν συμμορφώνονται.

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω επιστολές μας, για τις οποίες γνωρίζουμε ότι οι διαγωνισμοί δεν έχουν ακυρωθεί, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α):

α.   Αριθ. πρωτ. 1064/26.9.2016 προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας

β.     Αριθ. πρωτ. 1082/24.11.2016 προς τον Δήμο Λοκρών, Ν. Φθιώτιδας

γ.    Αριθ. πρωτ. 1087/12.12.2016 προς τον ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ν. Ηρακλείου Κρήτης

δ.     Αριθ. πρωτ. 1093/13.1.2017 προς τον Δήμο Αλίμου, Ν. Αττικής

ε.     Αριθ. πρωτ. 1096/18.1.2017 προς τον Δήμο Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής

στ.    Αριθ. πρωτ. 1115/1.3.2017 προς τον Δήμο Ηρακλείου, Ν. Αττικής.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες