Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Μετατροπή του ΤΣΜΕΔΕ σε επαγγελματικό ταμείο

11/10/2016 Φορέας:Πρόεδρο και μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ

Θεσσαλονίκη, 11.10.2016

Αρ. πρωτ.: 1074

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και μέλη

Διοικούσας Επιτροπής ΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-           TEE, email: president@central.tee.gr

-           ΣΕΓΜ, email: kalergis@roikos.gr, tzanis@anodos.com.gr

-           ΣΤΕΑΤ, email: info@steat.gr

-           ΣΑΤΕ, email: info@sate.gr, info@dimer.gr

-           ΠΕΣΕΔΕ, email: gngagalis@gmail.com, vgalanis@tee.gr

-           ΠΕΔΜΕΔΕ, email: manoskasselas@gmail.com

-           ΠΕΔΜΗΕΔΕ, email: agkontes@gmail.com

-           κ. Ισιδώρα Παυλάτου, email: ipavlatou@tsmede.gr

 

ΘΕΜΑ:  Μετατροπή του ΤΣΜΕΔΕ σε επαγγελματικό ταμείο

Κύριε Πρόεδρε,

Kύριες, Κύριοι,

στη συνεδρίαση της 11.10.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΔΕΚΕΜ συζητήθηκε το θέμα της μετατροπής του ΤΣΜΕΔΕ σε επαγγελματικό ταμείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

α.     την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη δυνατότητα εξαίρεσης της επικουρικής ασφάλισης και των εφάπαξ παροχών από το ΕΤΕΑΕΠ για τους επαγγελματικούς κλάδους που τα μέλη τους ασφαλίζονταν στο ΕΤΑΑ

β.     το άρθρο 86 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με το οποίο από 1.1.2017 συστήνεται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), εποπτευόμενο από το Υπουργειό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τέως ΕΤΑΑ,

εκφράζει ομόφωνα θετική γνώμη υπέρ της μετατροπής του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο και της ένταξης σ’ αυτό των τομέων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών των μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων, ως αυτοτελών κλάδων.

 Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες