Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Επικαιροποίηση Μητρώου ΣΜΕΔΕΚΕΜ

20/09/2016 Φορέας: Μέλη ΣΜΕΔΕΚΕΜ

Θεσσαλονίκη, 20.9.2016

Αρ. πρωτ.: 1062

Προς:    Μέλη ΣΜΕΔΕΚΕΜ

Θέμα:   Επικαιροποίηση Μητρώου ΣΜΕΔΕΚΕΜ

Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

παρακαλούμε να μας επιστρέψετε συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία σας, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε και να οργανώσουμε το Μητρώο του Συλλόγου.

Παρακαλούμε να σποστείλετε τον πίνακα στα email:

grigoriadoumaria100@gmail.com ΚΑΙ aproi@tee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 Με εκτίμηση 

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………………………

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ:

Οδός, αριθμός ……………………………………………………………..

Πόλη-περιοχή ………………………………………………………………

Ταχυδρομικός κώδικας …………………………………………………

Τηλέφωνο (σταθερό): …………………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο κινητό: …………….………………………………………..

email: ……………………………………………………………………………

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ:

  1. Κατηγορία: ………………………  Τάξη ……………………………………..
  2. Κατηγορία: ………………………  Τάξη ……………………………………..

 

Το μελετητικό πτυχιο είναι ενταγμένο στο γραφείο μελετών:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (αν είναι διαφορετικά από τα ατομικά):

Οδός, αριθμός ……………………………………………………………..

Πόλη-περιοχή ………………………………………………………………

Ταχυδρομικός κώδικας …………………………………………………

 

Θεσσαλονίκη, ……….…..2016

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες