Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκήρυξη ανάθεσης μελέτης

26/09/2016 Φορέας:κ. Αντώνιο Γκουντάρα Πρόεδρο Δ.Σ. Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας

Θεσσαλονίκη, 26.9.2016

Αρ. πρωτ.: 1064

ΠΡΟΣ:

κ. Αντώνιο Γκουντάρα

Πρόεδρο Δ.Σ.

Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας

Καλλιάρχου 17 – ΤΚ 41221 ΛΑΡΙΣΑ

email: fodsalar@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

κ. Χρήστο Σπίρτζη

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6427520

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πρόεδρο ΤΕΕ

    Νίκης 4 – 10248 ΑΘΗΝΑ

    email: president@central.tee.gr

    FAX: 210-3221772

2. Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ

    email: grproedrou-tkm@central.tee.gr

    FAX: 2310-883110

3. Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚ-ΔΘ

    Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα – 41222 ΛΑΡΙΣΑ

    email: tee_lar@tee.gr

    FAX: 2310-883110

4. 1η και 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στον Νομό Λάρισας

    Μανωλάκη 9

    ΤΚ 41001 ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΜΑ:  Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκήρυξη ανάθεσης μελέτης

ΣΧΕΤ.:  Η με αριθ. πρωτ. 7730/1.8.2016 προκήρυξη του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας για την ανάθεση μελέτης

Κύριε Πρόεδρε,

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική προκήρυξη του Συνδέσμου σας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινων Σημείων Π.Ε. Λάρισας» και προεκτιμώμενη αμοιβή €157.041,83 προ ΦΠΑ.

Η προκήρυξη αφορά στην ανάθεση μελέτης με αντικείμενο περιβαλλοντική μελέτη, μελέτη οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τα προγραμματιζόμενα Πράσινα Σημεία στην Π.Ε. Λάρισας.

Παρά το γεγονός ότι:

α.     πρόκειται για απλές και συνήθεις μελέτες, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, και

β.     το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει εκδώσει Οδηγό Πράσινων Σημείων (2015) και Πρότυπα Τεύχη τεχνικών μελετών (Τεχνική περιγραφή, εξοπλισμός κ.λπ.), πλήρους σειράς Τευχών Δημοπράτησης και Περιβαλλοντικής Μελέτης,

η πρόσκληση θέτει ως απαιτούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

α.     εκπόνηση 3 τουλάχιστον περιβαλλοντικών μελετών για την κατασκευή Πράσινου Σημείου, για μία από τις οποίες να έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, και

β.     διάθεση διπλ. Μηχανικού ΑΕΙ 20ετούς εμπειρίας, στην κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτες), με εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις για δικτύωση πράσινων σημείων σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

Είναι προφανές ότι παραπάνω απαιτούμενες προϋποθέσεις παραβιάζουν κατάφωρα το πνεύμα του νομοθέτη (εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας), που δίνει το δικαίωμα χρήσης του κριτηρίου της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και δίνουν το δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί «φωτογραφικών όρων», πράγμα το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στις προθέσεις του Συνδέσμου.

Η άποψή μας αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα πρότυπα τεύχη που εξέδωσε το ΕΠΠΕΡΑΑ περιλαμβάνουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες και στοιχεία για το σύνολο των απαιτήσεων για την εκπόνηση των υπό ανάθεση μελετών, αποτελώντας (αν μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λαϊκή έκφραση) «τυφλοσούρτη». Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις των υπό ανάθεση μελετών δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και δεν απαιτούν ιδιαίτερες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να απαιτείται η εκπόνηση τριών περιβαλλοντικών μελετών Πράσινων Σημείων. Τέλος, δεν γνωρίζουμε αν έχει ήδη εγκριθεί κάποια περιβαλλοντική μελέτη Πράσινου Σημείου, ή αν υπάρχει Η/Μ μηχανικός που να έχει ασχοληθεί με τη «δικτύωση πράσινων σημείων» σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όμως είναι σίγουρο ότι θα ενημερωθούμε γι’ αυτόν όταν δούμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Κύριε Πρόεδρε,

πέραν του γεγονότος ότι δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία η χρησιμοποίηση «φωτογραφικών διατάξεων», είναι κοινώς αποδεκτό ότι η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων μελετητικών σχημάτων είναι προς το συμφέρον των διαγωνισμών. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε να ανακαλέσετε την προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινων Σημείων Π.Ε. Λάρισας» και να την επαναπροκηρύξετε χωρίς τις προϋποθέσεις της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ή θέτοντας λογικές και εντός των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων προϋποθέσεις.

 Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες