Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 77 ν. 4412/2016 ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

18/11/2022 Φορέας:ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σχετικά αρχεία

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες