Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

24/05/2020 Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σχετικά αρχεία

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες