Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ Δ25 ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

24/11/2019 Φορέας:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες