Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, που προέκυψε από τις εκλογές της 11.4.2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μέλη

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Γρηγοριάδου, Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος

Νικόλαος Αντωνίου, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Μαρία Ακριώτη, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

Γενική Γραμματέας

Βασίλης Ι. Παπακωνσταντίνου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ταμίας

Νικόλαος Χατζής, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Πανταζής (Άκης) Μουρμουρής, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Βασιλεία Τσαβδάρογλου, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

TOP